tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Den mother; alpha bitch
That Duling won't let me do that chubby chick
viết bởi quadpod #1 09 Tháng mười hai, 2009