tìm từ bất kỳ, như là fap:
 
1.
A noun commonly used to describe a very hot chick who loves Winnie the Pooh.
Shes so fucking Dullari.
viết bởi ToddyBear 03 Tháng tám, 2011