Top Definition
1: An insult, usually used to express distain of an act thought to be stupid. (Possibly a modicifaction of the word "dummkopf" meaning "fool" in German.)
2: A man who is all brawn and no brain, primarily used for sex and heavy lifting.
1: "Why'd you have to go and shoot that guy ya' Dumb Cock!!!"

2: (Shirly) "What DO you see in brad? He is SOOO dull!"
(Ashley) "I know but he fucks like a pro... Yeah, he's my big Dumb Cock..."
viết bởi HungLikeAChicken 12 Tháng ba, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×