Top Definition
Go straight from the toilet to the shower after taking a dump, without using toilet paper.
He didn't like to buy toilet paper, so he would dump 'n' jump.
viết bởi cowpiewi 07 Tháng năm, 2010
A minute or less dump. So quick you literally jump up when finished. As if in a hurry.
Man, that was the quickest dump 'n jump I've ever had!
viết bởi Mike's Shit Defs 28 Tháng mười, 2008
Taking a dump in a bathroom and leaving without wiping. Flushing is optional.
Bob: That guy is so freaking gross. He just dump 'n' jumped in the bathroom.

Joe: Glad I don't have to sit next to him all day!

Bob: .....yeah, well *I* do.
viết bởi TaciturnBadger 15 Tháng sáu, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×