tìm từ bất kỳ, như là ebola-head:
 
1.
Is a collection of spectacular highlight dunks played to Hip-Hop/Rock-n-Roll music.
ESPN Sportscenter ultimate highlight.
viết bởi Derrick E. Vaughan 26 Tháng mười một, 2004