tìm từ bất kỳ, như là pussy:
 
1.
anal sex
all in all last night was perdy good. We's titty fucked em, pussy sucked em and dunny fucked em. That there is a try fecta.
viết bởi Butcher's Pal 25 Tháng bảy, 2009
2 4