tìm từ bất kỳ, như là kappa:
 
1.
Indian pimp/gangster, gets all girls into bed.
See Durji Boyz, SB and ACE
viết bởi Indian Peemp 16 Tháng hai, 2005