tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Like hanging out, but online. So much better.
Yo me and my bros had a mad e hangout sesh for 14 hrs yesterday.
viết bởi Jin Tan 22 Tháng mười một, 2010