tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
the noise a moose makes
mary: did you hear that moose?

harry: yeah it was all talking some:EHAAHEHAHUHHHH
viết bởi moosejaw 26 Tháng sáu, 2004