tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
EHS
It means like to eat his shit when a dude treats you like shit.
He treats you like a mat, Why'do always EHS?
viết bởi trocola 14 Tháng chín, 2007