tìm từ bất kỳ, như là pussy:
 
1.
Empty My Trash Bitch
The Medic said to the EMT-B " Do your job and empty my trash bitch"
viết bởi olesouth 29 Tháng mười hai, 2009