tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
End of the world. Not emo.
It's the EOTW as we know it!
viết bởi EOTW666 19 Tháng tư, 2008
 
2.
Emo Open To Wristcutting
Did you hear about John last night? He tried killing himself, but couldn't. Now they're saying he's an EOTW.
viết bởi Randal Flagg 11 Tháng mười một, 2007