tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Unlike the word edible, which means can be consumed, eatible means it will be consumed.
Sure, canned bacon is edible. But that doesn't make it eatible.
viết bởi Something915 17 Tháng ba, 2009