tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
The bible written in ebonics. Yes there is a bible in ebonics. It calls God big daddy.
John can quote from the ebonics bible.
viết bởi Deep blue 2012 19 Tháng hai, 2010