tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
The pairing from FullMetal Alchemist's first anime. Edward Elric and Alfons Heiderich.
"This is the best Ed/Hei AMV!"
viết bởi Rocketinthesky 02 Tháng bảy, 2009