tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Cracking a raw egg over your penis for lubricant ehilst having a wank.
I just had a killer egg wank
viết bởi Steve_0z 12 Tháng sáu, 2011