tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
When someone says something that hurts you personally
"Did you hear wat tom said to Josh, man that dude was ego fried."
viết bởi Be-ezy 21 Tháng mười hai, 2008