tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
The state your bowel is in after enjoying a nice meal at ehall.
oh man, ive got the ehalls bad, wheres the toilet...
viết bởi JMU KID 17 Tháng chín, 2010