tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
The best swing band ever! Founded by Cynthia Lyon in 1975
I saw Eight to the Bar 3 times last summer, and Cyn remembered my name
viết bởi PianoMan 19 Tháng sáu, 2004