Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là yeet:
 
1.
1. To jizz online, through the internet, or on webcam; Not literally jizzing.
I totally ejizzed last night....
viết bởi AngelicBlob 15 Tháng năm, 2009
5 2