tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
1. To jizz online, through the internet, or on webcam; Not literally jizzing.
I totally ejizzed last night....
viết bởi AngelicBlob 15 Tháng năm, 2009