tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
A cup of coffee spiked with Methamphetamine.
That damn tweeker at my work drinks electric coffee 8 times a day.
viết bởi Rabite831 19 Tháng một, 2011