tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
adj-1. evil 2. cruel heartless moron
John is an Elemaki.
viết bởi matt-in-pa 26 Tháng một, 2004