tìm từ bất kỳ, như là kappa:
 
1.
The Korean comedian "Noh Hong-Chul" who appears on Psy's Gangnam Style music video who does series of pelvic thrusts when the elevator opens.
Elevator guy gets me every time!
viết bởi pacife 01 Tháng mười, 2012