tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
43.
Eli
Big Jew, Big Nose
Bro, look at Eli hes a penny pinching Jew
viết bởi KeefCatcher 20 Tháng hai, 2009
 
44.
Eli
Back stabbing lier. Worthless piece of shit.
Who dates men.
"well he just elied to me"
viết bởi Flowerx0xx 14 Tháng chín, 2008