tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
A girl who always know's what she is talking about.
God, that girl is such an Elleott.
viết bởi Quida Yvonne 14 Tháng mười hai, 2010