tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
Crazy girl with ginormous tits.
Oh my god. She's such an Ellerey.
viết bởi Jerbig 15 Tháng một, 2009

Words related to Ellerey

crazy ginormous girl tits with