tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
The state of sucking at any given activity. To preform terribly.
"I'm playing like Elvis Grbac."
viết bởi PK-Fire 11 Tháng một, 2004