tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
a Tree in africa. a.k.a. emberxenrage from deviantart
I like to pet the Embero's nice wood.
viết bởi belovedSuki 16 Tháng mười, 2011