tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
poop your pants embarrassing
When that chubby girl pooped her pants she was so emberraby.
viết bởi Monkey at Noon in the Backwood 29 Tháng sáu, 2010