tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
To stir to activity.
To startle.
I will embroisure you, by shaking you vigorously.
viết bởi Corey P. 10 Tháng một, 2005

Words related to Embroisure

embroisured