tìm từ bất kỳ, như là turnt:
 
1.
The great land of Ireland, known for its tranquil, dark green countryside.
From the plane, my father saw the Emerald Isle far below.
viết bởi GenghisKhan44 18 Tháng tám, 2009
 
2.
Edinburg at the beach.
Emerald Isle has very little to do, its like Edinburg, VA.
viết bởi JILLO 21 Tháng tám, 2005