tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
Fucked up; a bowl of shit
My life is Emerson's Life
viết bởi EmersonB 09 Tháng năm, 2012