Top Definition
e.mo ti.nal (ˈiːməʊ) (tē'n-əl)

-n

1. A person that is overly upset all the time for no reason.

2. One that when the sun is shining it's still an overcast day in their head.

3. One you regret calling when the phones starts to ring but you don't want to hang up b/c you know they will be more upset with you and life.
Guy 1: Yo do you wanna chill with Ernest?

Guy 2: You mean Emo-Tinal? Nah that guy makes me question if life is worth living for.

Guy 1: Your right I rasher bite a bullet. Lets grab a Four Loko

Guy 2: Ay Dios Mio
viết bởi Mo Pleasure 86 28 Tháng ba, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×