Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là poopsterbate:
 
1.
Emo + Honda = Emondatard
Those kids are Emondatards.
Pink Honda's that kids think are mAd JdM yO!
viết bởi Rice Hunter 01 Tháng hai, 2006
8 9

Words related to Emondatard:

honda mad jdm! pink rice tard