tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Emo + Honda = Emondatard
Those kids are Emondatards.
Pink Honda's that kids think are mAd JdM yO!
viết bởi Rice Hunter 01 Tháng hai, 2006

Words related to Emondatard

honda mad jdm! pink rice tard