Top Definition
A vampire obsessed kid who looks and acts emo. Emopires are usually seen with twilight books. These are the "trendy" vampire/emo kids.
Emopires shop at hot topic, also called Vamptards
Guy1: Hey check out that ugly goth girl
Guy2: Thats not a goth girl, thats an emo boy turned vampire, see his twilight novel and fake teeth.
Guy1: Oh hes an emopire

The emopires are texting each other on what black outfit from hot topic to wear to the vampire movie premier
viết bởi the7thgeek 18 Tháng tám, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×