tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
The goddess of Grace.
A modern Goddess, Emperata, the Goddess of Grace.
viết bởi MissGrid 19 Tháng tư, 2013