Top Definition
- the short-term disease that occurs when one is asked to recall something or give an example to prove their point, but cannot remember anything to do so

-otherwise known as EBS.
Edna: Something weird always seems to happen to me on the 18th of every month at precisely 6.09 at night
Larry: Such as.. ?
Edna: Umm.. I cant remember anything right now
Larry: Ah, empty brain syndrome.
viết bởi katykinz. 05 Tháng mười hai, 2008
- the short-term disease that occurs when one is asked to recall something or give an example to prove their point, but cannot remember anything to do so

-otherwise known as EBS.
Edna: Something weird always seems to happen to me on the 18th of every month at precisely 6.09 at night
Larry: Such as.. ?
Edna: Umm.. I cant remember anything right now
Larry: Ah, empty brain syndrome
Edna: Yep
viết bởi katykinz. 05 Tháng mười hai, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×