tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Kingpin Drug Dealer out of SW Bakersfield CA from the notorious TDF crew.
yo man, you hear about Empyres new dodi?"
viết bởi illwill1 03 Tháng mười, 2009