tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Of, or pertaining to, shit
Dude I took the biggest emron yesterday
viết bởi barkifuapimp 17 Tháng mười, 2011