tìm từ bất kỳ, như là dirty sanchez:
 
1.
Weed... Yum...
MMMmmm... Enchantedforrest...
viết bởi Sabian 03 Tháng sáu, 2004