tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A confused yet gay guy
Haseo I...

"Endrance I don't know what to say"
viết bởi MasterEnn 16 Tháng mười một, 2008

Words related to Endrance

en enn enny master