tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
The most talented trillest beautiful girl ever
John: Have u seen how sexy enera is
Nicholas: OMG i will cum in her ass
Michael: That babe is an enera
viết bởi Thinkabtit 02 Tháng mười một, 2013