Top Definition
adj.-n-v-adv-pn ENGHT- You cant pronounce it (Unless you know how)
1.)Can Describe any expression or emotion at any time
2.) Every.Night.Gettin'.Hella.Trashed
3.) Known by the native tongue of drunk
From: French/English/Jew/Arabic/Asian/Nazi/White/Latin
Q: Dude How ya Feelin?
A: ENGHT

Randomly Saying ENGHT always appeals to ladies.
viết bởi RACKEM WILLIE HUFF 21 Tháng tư, 2010
When you are very frustrated.
Dude #1:I did your mom.

Dude #2: ENGHT!
viết bởi Jonathan Salyer 19 Tháng hai, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×