Top Definition
adj.-n-v-adv-pn ENGHT- You cant pronounce it (Unless you know how)
1.)Can Describe any expression or emotion at any time
2.) Every.Night.Gettin'.Hella.Trashed
3.) Known by the native tongue of drunk
From: French/English/Jew/Arabic/Asian/Nazi/White/Latin
Q: Dude How ya Feelin?
A: ENGHT

Randomly Saying ENGHT always appeals to ladies.
#trashed #drunk #awesome #badass #bamf #hello #emotion
viết bởi RACKEM WILLIE HUFF 21 Tháng tư, 2010
When you are very frustrated.
Dude #1:I did your mom.

Dude #2: ENGHT!
#grrr #rawr #boo #fuck #shit
viết bởi Jonathan Salyer 19 Tháng hai, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×