tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
A group of British gentlement sitting around, drinking tea.
Hey, check out the English Mafia over there. I hope they are enjoying their tea.
viết bởi bananas180 30 Tháng năm, 2013