Top Definition
1. A Filipino Entrepreneur.

2. A Filipino who organizes and manages any enterprise, esp. a business, usually with considerable initiative and risk.

Female Entrepinay.
"Uncle Boy sold three of his investment properties and bought his own restaurant now. He's a real Entrepinoy now."
#pinoy #entrepreneur #pinay #filipino #filam #fil-am #entrepinay
viết bởi Geronimus Prime 25 Tháng tư, 2008
8 Words related to Entrepinoy
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×