Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tex-sex:
 
1.
Someone who trys too hard.. and fails.. hard!!
camicio from alpha is an Epic Fail Troll
viết bởi jibbyjabby 15 Tháng sáu, 2008
86 35

Words related to Epic Fail Troll:

epic fail forum troll internet troll troll