Top Definition
a)It means the same thing as something greater. Used as another form of equivalent. i.e. - equivalent to superlative

b)Used commonly to prove someone else wrong.
"That's the equilative of what I just said."

"What is the metric equilative to the 2.75X10?"

"My brother just proved me wrong. His statement was not equilative to mine."
viết bởi Louise N. Smith 01 Tháng tư, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×