Top Definition
sounds thats happens when i scratch my cds or when I trhow a frog behind my back or when I say it and the light turns on
Erit Erit thats all it takes
viết bởi Kalvin Ken Kumburg (kkk) 09 Tháng mười, 2004
1) v. The sound a spinning record being moved back and forth, usually by a DJ. Normally, two "erits" will occur together.

2) v. The act of a person pretending to do definition 1.
1) erit-erit

2) "erit-erit"
viết bởi Jordanovich 03 Tháng chín, 2004
One who bumbles.
Erit isn't here. Erit stepped out to Taco Villa.
viết bởi Brother Dave (Hee Hee) 01 Tháng chín, 2013
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×