Top Definition
sounds thats happens when i scratch my cds or when I trhow a frog behind my back or when I say it and the light turns on
Erit Erit thats all it takes
viết bởi Kalvin Ken Kumburg (kkk) 09 Tháng mười, 2004
1) v. The sound a spinning record being moved back and forth, usually by a DJ. Normally, two "erits" will occur together.

2) v. The act of a person pretending to do definition 1.
1) erit-erit

2) "erit-erit"
viết bởi Jordanovich 03 Tháng chín, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×