tìm từ bất kỳ, như là ebola-head:
 
1.
The measurable level in which something is erotic.
Man... that chicks eroticity is off the CHAIN!!!
viết bởi Gun Barrel 10 Tháng tư, 2011