tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
Escalator blow job
She eschered me at the mall.
viết bởi djccon 10 Tháng hai, 2013